OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY

Místo nakládky:
Počet a druh nákladových
kusů, (event. rozměry):
Hrubá hmotnost zboží:
Datum a hodina
přistavení vozidla:
Adresa příjemce
- místo vykládky:
Proclení zásilky
u příjemce:
Lhůta k dosažení
místa určení:
JUST IN TIME: ANO  NE
Doplňující údaje
a pokyny:
Zpětné vytížení:

ÚDAJE O OBJEDNÁVAJÍCÍM

Firma:
Pověřený pracovník:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:


Kontakty  |   Nabídka služeb  |   Objednávka