Standardní nabídka

 • kamionová mezinárodní a vnitrostátní doprava celovozových i kusových zásilek

 • konzultace a poradenství v oboru nákladní dopravy a celní deklarace

 • kalkulace ceny se specifikací nákladových položek

 • množstevní slevy a slevy v případě obou-stranného vytížení dopravní techniky

 • ukázková zaváděcí přeprava pro nového zákazníka

 • dispečink nonstop

 • možnost změny přepravních dispozic v průběhu dopravy, stálý kontakt s řidičem

 • zajištění služeb celní deklarace (pro stálé smluvní zákazníky v ceně dopravy)

 • běžná lhůta splatnosti faktur 14 dnů, v případě dlouhodobého smluvního
  vztahu 30 dnů (u exkluzivního vztahu až 60 dnů)

 • více násobné nakládky a vykládky jak v ČR tak i v zahraničí

Nabídka stálým zákazníkům

 • individuální program dopravních služeb se systémem množstevních slev

 • pojištění zboží do výše jeho plné ceny během transportu

 • bezplatné zajištění celní deklarace v přímém zastoupení exportéra a celní odbavení zboží při exportu z ČR

 • úhrada celních a spedičních poplatků na hranici

 • doprava v režimu "just in time" (vykládka na místě určení v pevně stanovený den a hodinu)

 • vypracování exportních dokumentů ze zahra-ničí ve spolupráci s odesílatelem (v případě zpětného dovozu prázdných obalů nebo zmetků a dovozu surovin)

 • přizpůsobení se odbytovým možnostem exportéra (nákladky v odpoledních hodinách nebo dokonce o víkendu), možný výjezd do zahraničí v nestandardní dobu (čtvrtek, pátek) s vykládkou u zákazníka v pondělí

 • pevné ceny po dobu příslušného finančního roku bez ohledu na možné změny v jeho průběhu

 • prodloužená lhůta splatnosti faktur (až 60 dnů u exkluzivního smluvního vztahu)

 • možnost využití institutu obchodní smlouvy s rozhodčí doložkou

 • garance smluvních závazků (zejména termínů nakládky a vykládky) systémem sankcí a finančních pokut (včetně náhrady škod způsobených případnou pozdní dodávkou), a to nad rámec dohody CMR (ta zná jako nejvyšší sankci pouze cenu dopravného)

Speciální služby

 • rozvoz zboží zákazníkům v zahraničí
 • dočasné uskladnění a překládka zboží
 • v rámci programu podpory exportérů možnost prodloužené splatnosti faktur (i nad 60 dnů), např. zavádění nových výrobků na zahraniční trhy
 • možnost umístění reklamy na ploše plachty vozidla

Kontakty  |   Nabídka služeb  |   Objednávka